czechenergy.jpg
20. 1. 2016
heliosadministrator
672 0

Energie pro rodinu se systémem Energo

Společnost Czech Energy si zakládá na férovém přístupu ke svým zákazníkům – nabízí dobré ceny, vysokou kvalitu služeb a vstřícnost vůči zákaznickým potřebám. Díky tomu se ji i v prostředí výrazné konkurence stále daří získávat důvěru nových odběratelů. Nárůst počtu zákazníků a jejich požadavků si vyžádal nové uspořádání firemních činností, což se kromě jiných oblastí dotklo také správy firemních dat v oblasti fakturace. Vedení společnosti se proto rozhodlo pořídit nový informační systém, který měl obsáhnout všechny aktuální potřeby společnosti a také garantovat podporu budoucímu rozvoji firmy v nových oblastech.

Cíle a požadavky

Pro řízení firemních procesů v prvních letech působení dostačovala společnosti Czech Energy kombinace ekonomického systému (Ježek Software) a tabulkového editoru MS Excel. V ekonomickém systému probíhalo účtování a vystavování faktur, MS Excel zabezpečoval ostatní evidence, jako jsou údaje k odběrným místům, naměřené hodnoty spotřeb, výpočty plateb za dodanou energii a podklady pro fakturaci. Tyto agendy však nebyly propojeny, záznamy bylo nutné zadávat opakovaně, fakturace se s nárůstem počtu zákazníků stávala stále více zdlouhavá a náročná. Hlavní požadavky od nového systému tedy byly zřejmé:

 • sjednotit ekonomickou a provozní agendu,
 • zrychlit a zjednodušit proces fakturace.

Samozřejmostí v očekávání bylo precizní zpracování problematiky dodávek energií (v počátcích šlo zejména o záležitosti tepleného hospodářství). Vedení společnost dále hodnotilo uživatelskou přívětivost systému, možnosti nastavení, reportingové nástroje, cenu a reference.

Začalo to pěkně v TEPLE…

S ohledem na uvedené požadavky byl vybrán informační systém HELIOS Orange a jeho branžové řešení Energo určené pro oblast energetiky, které vyvíjí a implementuje společnost PC HELP, a.s. Díky mnoha referencím představoval osvědčenou volbu.

Czech Energy se pro HELIOS Orange rozhodla v půli roku 2012. Předimple­mentační studie zmapovala všechny důležité náležitosti a stanovila potřebné milníky. První implementační práce začaly v listopadu 2012 a již v lednu 2013 byly do ostrého režimu zprovozněny první důležité agendy (předpisy záloh, fakturace dodávek, účetnictví, mzdy apod.). Další firemní oblasti byly implementovány následně, s ohledem na časové požadavky objednatele. Uživatelé Czech Energy se projevili jako velmi kreativní a za postupného poznávání systému v průběhu implementace projevovali zájem o další funkcionality. Ty se operativně zakomponovávaly do již hotové koncepce implementace.

Během implementace byl kladen důraz především na:

 • evidenci smluv, odběrných míst a parametrů dodávek,
 • tvorbu nákladových kalkulací,
 • provádění automatizované fakturace dodávek,
 • sledování a plánování údržby technických objektů.

…a pak se to rozjelo to na plný PLYN

Začátkem roku 2014 se Czech Energy na základě svých zkušeností s dodávkami tepla, pro jehož výrobu nakupovala plyn od svých dodavatelů, rozhodla sama vstoupit do procesu obchodování s plynem. Velkou výhodou zde byla skutečnost, že uživatelé již dobře znali prostředí systému a osvojovali si pouze speciální funkce spojené s procesem prodeje plynu. Na plyn, stejně jako na další energetické komodity, je řešení Energo plně připraveno. Vše pak bylo možné realizovat velmi rychle a za cenově velmi příznivých podmínek.

TEPLO a PLYN pod jednou střechou

Nejen v souvislosti se zahájením obchodu s plynem byla v posledním období funkčnost systému doplněna o další nástroje, zejména o:

 • podpora tzv. plovoucí fakturace dodávek a zálohových plateb (důležité zejm. pro maloodběratelské dodávky plynu),
 • automatická komunikace s operátorem energetického trhu OTE, a.s. (změny dodavatele, příjem podkladů pro fakturaci),
 • zákaznický webový portál pro přístup odběratelů k jejich systémovým datům,
 • automatické vystavování a úhrady formou SIPO,
 • podpora obchodní činnosti ve vztahu k zákazníkům a řízení týmů sadou nástrojů CRM včetně webového rozhraní.

V Czech Energy se podařilo dosáhnout tolik žádaného stavu z hlediska informačního systému – v prostředí HELIOS Orange se zpracovávají všechny firemní procesy a agendy. „Uživatelé měli k systému od začátku pozitivní přístup, což v kombinaci s obchodním duchem a inovativním myšlením vedení společnosti vytvořilo pro implementaci skvělé prostředí”, pochvaluje si spolupráci s Czech Energy Tomáš Krumphanzl, obchodní manažer řešení Energo.

Napsat komentář

© 2018 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD