elektrina.jpg
6. 1. 2016
heliosadministrator
395 0

HELIOS Orange pro Českomoravskou distribuci

Nově založená společnost Českomoravská distribuce s.r.o. pro své ekonomické procesy hledala systém, který měl splnit především dvě podmínky. Poskytnout podrobné a přizpůsobitelné nástroje pro reporting, controlling i tvorbu finančních plánů, a propojit ekonomická data s daty provozního systému pro energetiku, který společnost převzala od svého zakladatelského subjektu.

Cíle a požadavky

Společnost Českomoravská distribuce s.r.o. nabízí svým zákazníkům služby v oblasti distribuce elektřiny a zemního plynu. Jejím hlavním cílem proto při implementaci nového ekonomického systému bylo zabezpečení hladkého průběhu fakturace energií odběratelům. Podklady pro fakturaci vycházely z dat provozního systému SMGS (od společnosti WS trends s.r.o.), bylo tedy potřebné vytvořit komunikační můstek, který by tato data importoval do číselníků HELIOS Orange.

Důraz byl také kladen na:

  • reporting a  jeho správné nastavení kvůli bankovním auditům (včetně finančních plánů),
  • controllingové podklady pro vedení společnosti,
  • zkrácení času a pracnosti během fakturačních procesů,
  • zachování historických účetních dat ze systému zakladatelského subjektu (převod účetních deníků probíhal v nekompletním období – v polovině měsíce a nedokončeném roce, DPH se dodatečně dopočítávalo).

Pro splnění svého zadání si vedení Českomoravské distribuce zvolilo společnost PC HELP, a.s., a systém HELIOS Orange. Rozhodujícím faktorem výběru byly bohaté reference a zkušenosti.

Můstek SGMS a HELIOS Orange

Dodavatel ekonomického systému měl především zabezpečit jednosměrný můstek pro import dat ze systému SGMS provozovaného na  linuxovém serveru. Tento můstek je klíčový pro chod fakturace. Realizováno bylo takové řešení můstku, které pracuje na základě načítání dat formou XML zpráv, z nich se aktualizují položky vybraných číselníků v systému HELIOS Orange a vytváří prvotní doklady. Původní XML zprávy zůstávají uloženy v databáze HELIOS Orange a je tedy možné kdykoliv dohledat, z jaké XML zprávy doklad vznikl.

Controlling a finanční plány

Českomoravská distribuce sleduje a vyhodnocuje náklady/výnosy na projekty a na zakázky. Spolu se skutečností, že ve firmě probíhají audity a příprava výstupů pro banku, to znamená zvýšené nároky na controlling. Dříve získávalo účetní oddělení podklady pro controlling náročným a zdlouhavým způsobem – jednotlivé sumy z účetních záznamů se ručně vypisovaly do Excelu, kde se za pomoci vlastních vzorců vytvářely sestavy, výkazy a vypočítávaly se alespoň základní ekonomické ukazatele. Během implementace byly podle požadavků ČMD precizně nastaveny hospodářské výkazy, controllingové podklady a finanční ukazatele pro prvotní rozjezd práce. Uživatelky ekonomického oddělení byly poté velmi podrobně proškoleny na práci s těmito agendami a nyní si samy vytváří veškeré výstupy podle aktuálních požadavků vedení i banky:

  • reporty o ekonomické situaci společnosti,
  • finanční plány, jejich pozdější porovnání s realitou,
  • předpovědi a podklady k rozpočtování nákladů,
  • ukazatele pro finanční analýzu.

Pozadu v péči o data nezůstaly ani běžné účetní procesy. Bonusem je zavedené workflow s různými kontrolními mechanizmy, které hlídá správnost vybraných kroků a v případě potřeby upozorní uživatele (např. na potřebu zařadit nový nákladový účet do sestav, pokud se tak nestane).

Uživatelé společnosti Českomoravská distribuce podle svých slov našli v systému HELIOS Orange vše, co hledali. „Umíme si nastavit různé sestavy, analýzy a začínáme sami plánovat v tomto programu. Snažíme se práci díky programu více ulehčit a co nejvíce zautomatizovat,“ říká Bc. Eva Kysnarová, která v ČMD pracuje jako finanční ředitelka.

Napsat komentář

© 2018 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD