ucebnice.jpg
27. 1. 2016
heliosadministrator
594 0

HELIOS Red podporuje vzdělání

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. začala jako samostatný subjekt působit v Prostějově v srpnu roku 1997. Za dobu své existence připravila pro další studium či k výkonu povolání více než 600 studentů. V současné době má škola 33 zaměstnanců, včetně čtyř externistů. Studuje zde téměř 170 studentů ve třech čtyřletých maturitních oborech a dalších 75 studentů ve tříleté dálkové formě studia.

Do roku 2005 používali zaměstnanci školy pro vedení účetnictví i mezd dva oddělené softwary pracující v systému DOS. Protože se však společnost začala rychle rozvíjet a rozsah účetních dokladů narůstal, bylo nutné nalézt nový moderní program, v němž by byly jednotlivé účetní moduly provázané a který by navíc umožňoval zpracovávat výstupy i do jiných systémů.

„Vzhledem k tomu, že škola je součástí holdingové skupiny Doma – Morava, do níž patří i firmy, zabývající se nákupem a prodejem zboží, bylo navíc z hlediska jednotného informačního systému žádoucí pořízení stejného programu pro všechny firmy skupiny. Protože holdingová skupina je tvořena převážně společnostmi, které se zabývají prodejem zboží v maloobchodních prodejnách a používají tudíž registrační pokladny, byl jednou z hlavních podmínek pro výběr nového systému příjem zboží do skladové evidence za pomoci čteček čárových kódů,” vysvětluje jeden ze zaměstnanců Ing. Martin Kirschbaum, který byl jako zkušený účetní expert a znalec podmínek ve všech jednotlivých firmách pověřen výběrem systému.

Licence informačního systému HELIOS Red byla pro školu zakoupena na Invexu v roce 2005. K podpisu licenční smlouvy se společností Asseco Solutions došlo 1. listopadu téhož roku. Neprodleně poté byla zahájena instalace systému a zaškolení pracovníků. Od ledna 2006 začal být HELIOS Red používán pro evidenci a zpracování účetních dokladů školy.

V první fázi měla škola zakoupenou licenci pouze pro moduly: Účetnictví, Bankovní operace a Fakturace pro jednoho uživatele. Na konci června téhož roku se však přestěhovala do větších prostor, s čímž souvisel nákup většího množství majetku, který bylo nutno odepisovat, a současně i evidovat technické zhodnocení pronajaté budovy. Na podzim roku 2006 byl proto zakoupen i modul pro evidenci majetku. V roce 2007 byl systém opět rozšířen, tentokrát zakoupením licence pro dalšího uživatele, aby bylo umožněno vedení dvou pokladen, zejména pro prodej stravenek studentům. V listopadu r. 2008 byla kompletace školního systému završena nákupem modulu Personalistika a mzdy.

„Velkým přínosem nového programu byla hlavně možnost zpracování přehledné evidence pokladních a bankovních dokladů a nastavení výstupu při zobrazení a tisku některých účtů tak, aby vznikla přehledná měsíční evidence plateb školného a stravenek, kde se dá jednoduše orientovat podle tříd a jmen jednotlivých studentů,” konstatuje hlavní ekonomka školy Mgr. Silvie Šteigerlová. „V praxi se výborně osvědčila také funkce kopírování jednotlivých dokladů a možnost přednastavit si vyplňování jednotlivých kolonek, což vedlo k velkému urychlení při práci s programem. Velkou úsporou času je pro mě i provázanost s bankovním systémem, která mi umožňuje nejen generovat datové soubory s příkazy k úhradě, ale i implementovat jednotlivé výpisy přímo do programu elektronickou cestou,” dodává Šteigerlová.

Napsat komentář

© 2018 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD