boss-1.jpg
2. 3. 2015
Helios
4089 0

5 činností, které správný šéf nikdy nedeleguje

Šéfové většiny firem jsou velmi zaneprázdnění lidé, což je pochopitelné. Kromě jádra své práce by ale správný šéf neměl zapomínat ani na těchto 5 důležitých činností.

1. Pochvala i disciplína

Dvě strany jedné mince. Zaměstnanci přirozeně důvěřují šéfovi, který tyto činnosti provádí sám. Sám dokáže pochválit a zároveň si umí zjednat pořádek.

2. Teambuilding a starost o růst zaměstnanců

Někdy se stává, že se na teambuildingové akce najme agentura a šéf se ani nezúčastní. Stejně je tomu třeba u mentoringu. Je však důležité, aby tým skutečně pracoval jako tým, takže šéf by se měl právě takových akcí účastnit, aby názorně ukázal, že všichni ve firmě táhnou za jeden provaz.

3. Shánění a udržování investorů

Správný šéf by neměl podcenit ani první (to se většinou nestává), ani druhou část shánění peněz. Investoři chtějí slyšet zprávy – ať už dobré, nebo špatné – přímo od toho, kdo má firmu na povel.

4. Mise, vize a firemní kultura

Podobně, jako by šéf neměl chybět na teambuildingu, neměl by ani delegovat formulaci firemních hodnot. Sám by měl určovat, jak a kam směřovat.

5. Krizový management

Nezáleží na tom, o jak velkou krizi jde. Důležité je klientům ukázat, že máte nad vším kontrolu a vše sledujete.

Napsat komentář

Loading SWGDPR…

© 2021 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD