Asko
15. 10. 2014
HELIOS
3019 0

„Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás“ s HELIOS Green

O společnosti ASKO, a o jejím působení na českém trhu jsme již psali. Pojďme se dnes podívat na to, jak to vypadá dlouhodobá spolupráce se společností Asseco Solutions, výrobcem informačních systémů HELIOS.

Jen pro zopakování. ASKO tvoří článek mezi výrobci dřevěného zboží, firemními zákazníky a také koncovými odběrateli. Prodává prostřednictvím několika různorodých obchodních kanálů – velkoobchod se dřevem, developeři, zahradní centra, podlahová studia, architekti, saunaři, výrobci nábytku, hobby markety, vlastní elektronický obchod a prodejna. Obchodní model lze tedy označit jako konkurenční a zároveň kooperativní. V některých oblastech společnost konkuruje jiným organizacím, např. výrobcům z dřevozpracujícího průmyslu, v jiných s nimi naopak spolupracuje.

 „Jednou z našich silných stránek je, že umíme připravit různá marketingová řešení pro různé produkty. Nabízíme například vlastní katalogy pro zahradní nábytek, který dovážíme z Malajsie nebo Vietnamu. Dáváme ho k využití zákazníkům (prodejcům, zahradním centrům, e-shopům) k jejich vlastním prezentacím. Jsme ale ochotni poskytnout dílčí části našich marketingových materiálů přímo do jejich brožur. Zároveň máme vlastní elektronický obchod, přes nějž si lze tento zahradní nábytek objednat,“ uvádí Jan Hrdina ředitel společnosti ASKO.

 

Řízení lidí a hospodárný provoz základem úspěchu

Společnost je organizována v rámci divizionálního uspořádání. Má zkušený tým 13 obchodníků, kteří jsou schopni prodávat zboží po kamionech i jednotlivých kusech do celé ČR. „Náš obchodní model může být úspěšný pouze tehdy, budeme-li schopni dostát nabídce vytvořené na papíře a poskytnout skutečně kvalitní servis. K tomu je potřeba splnit tři základní podmínky. V prvé řadě je důležitá odpovědnost každého pracovníka, který si musí být vědom své role a jejího významu pro společnost. Všichni naši lidé jsou součástí hodnototvorného řetězce, ať už pracují na jakékoliv pozici,“ říká Jan Hrdina.

„Bez ohledu na ekonomický cyklus se zaměřujeme na hospodárný provoz firmy. Sledování nákladů a udržování jejich nízké úrovně je každodenní prioritou, proto je pro nás důležité u tak rozsáhlého počtu nejrůznějších druhů artiklu sledování nabídek a porovnávání cen. Vše začíná fakturou za několik korun. Jde o principiální otázku, jak přistupovat k firemním hodnotám,“ vysvětluje Jan Hrdina. I proto se rozhodla společnost přejít v roce 2003 na systém HELIOS Green.

 

Přínosy řešení a plán dalšího rozvoje

Již minule jsme se podívali na přínos pro automatizaci a standardizaci podnikových procesů. Dalším klíčovým přínosem informačního systému HELIOS Green pro společnost ASKO je jeho schopnost flexibilně reagovat na konkrétní potřeby a rozvoj firmy a plnit roli stabilní a otevřené platformy integrující všechny podnikové aplikace. „Důležitá je pro nás flexibilita systému. Uživatelé ji ocení například při modelování formulářů či nastavení statických a dynamických vztahů. Účetní se tak mohou dostat z jednoho formuláře, jakým je např. karta organizace, na všechny související vztahy a informace typu saldo, faktury došlé a podobně,“ konstatuje Pavel Mitáš, který pro ASKO pracuje jako ERP administrátor.

Je nepochybné, že vliv informačního systému HELIOS Green na chod takto významné společnosti je značný. Jan Hrdina k tomu uvádí: „Ceníme si především jeho schopnosti udržovat jednotnou datovou základnu a poskytovat jednu verzi pravdy na všech jeho výstupech.“

 „V každém případě je pro nás HELIOS Green dobrým výchozím řešením pro další rozvoj. Předpokládáme jeho rozšiřování například v oblasti manažerského rozhodování, optimalizace skladových zásob a zvýšení dostupnosti zboží. Uvažujeme také o přístupu k systému HELIOS Green z mobilních zařízení pro efektivnější práci našich 13 obchodníků a maximální uspokojení potřeb našich zákazníků,“ vysvětluje další záměry s ERP řešením Jan Hrdina.

„HELIOS Green nám pomáhá získávat data, která potřebujeme. Jsme schopni sledovat například každodenní expedice podle kamionu, nebo podle jednotlivých typů zákazníků. Můžeme si zobrazit přehledy prodeje za každý týden, a to podle sortimentu nebo divizí a můžeme tyto reporty podle potřeby modifikovat. Jsme také schopni vyhodnotit ziskovost a přiřazovat režijní náklady. Chceme jít ale dál. Uvažujeme o zavedení metodiky Activity Based Management a popř. i uceleného manažerského konceptu Balanced Scorecard přímo do ERP systému. Jeho součástí by mělo být mj. zavedení ukazatele pro sledování návratnosti investic z hrubého obchodního rozpětí (GMROI – Gross Margin Return on Investment) tak, abychom mohli vyhodnocovat prodejnost artiklu na plochu, kterou má vymezenou v hobby marketech. Jsme přesvědčeni, že nám v těchto záměrech bude dodavatel HELIOS Green co nejvíce nápomocen,“ uzavírá Jan Hrdina.

Napsat komentář

Loading SWGDPR…

© 2021 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD