uctenka.jpg
22. 8. 2016
Helios
5133 0

Elektronická evidence tržeb: Jak ovlivní vaše podnikání?

Tento rok udělala česká Finanční správa poměrně revoluční krok. Zavádí elektronickou evidenci tržeb neboli EET. Spouští se ve čtyřech etapách. První vlna se týká podniků, které nabízejí stravovací a ubytovací služby. Poté je na řadě maloobchod a velkoobchod, později ostatní podnikatelé. Řemeslníci začnou elektronicky evidovat tržby jako poslední.

Elektronická evidence tržeb vaše podnikání samozřejmě ovlivní. Jak moc, záleží na tom, jakým způsobem jste svůj podnik doposud vedli. Po zavedení EET bude každá platba evidována. Zákazníkovi budete muset vydat účtenku s unikátním kódem. Každá transakce bude evidována odesláním datové zprávy na server Finanční správy. Zde budou uloženy veškeré informace. Transakci bude přidělen unikátní kód a ten bude v konečné fázi vámi vytisknut na účtenku.

Podstatným a možná trochu nepříjemným krokem je registrace vašeho podniku. Finanční správa nebude upozorňovat podnikatele individuálně a každý si tuto svou povinnost musí pohlídat sám. V jaké etapě budete muset na nový systém přejít, se řídí kódem CZ-NACE vašeho podniku. Za pozdní registraci hrozí velké postihy. Kromě Finanční správy bude kontrolu plnění zákona vykonávat také Celní správa. Ta může v budoucnu provést například kontrolní nákup.

Je také potřeba spočítat si náklady, které budete mít s přechodem na EET. Největší problém budou mít malé podniky, které doposud nepotřebovaly ke svému podnikání téměř žádné informační technologie. Od teď budou muset přejít na PC pokladny, nechat si zavést internet přímo na prodejně. Samostatnou kapitolou je implementace systému a jeho napojení na vnitrofiremní procesy. S tím vám ovšem pomohou naše informační systémy HELIOS, které budou na příchod EET připravené a snadno si s tím poradí. Všechny důležité informace o implementaci EET do našich informačních systémů budeme postupně zveřejňovat na této specializované webové stránce.

Napsat komentář

Loading SWGDPR…

© 2021 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD