kombajn.jpg
17. 2. 2016
Helios
2574 0

HELIOS Orange v zemědělství

Agroris se na Slovensku profiluje jako moderní zemědělský podnik. Klade důraz na komplexní zemědělskou činnost a respektuje zásady trvale udržitelného rozvoje. Máme radost, že jim s moderním řízením podniku pomáhá právě HELIOS Orange.

Hlavním požadavkem při zavádění podnikového informačního systému bylo, aby podporoval operativní a strategické řízení a umožňoval rychlé a jednoduché vyhodnocování podnikových informací. Všechny informace měly být dostupné v reálném čase, jednoznačné a prokazatelné. To vše s jednotnou a vstřícnou ergonomií, aby každý mohl zadávat a sledovat údaje bez ohledu na svou pracovní pozici a zbytečného zdržování.

Oba dva cíle se HELIOS Orange povedlo splnit víc než dostatečně. Nejvíce to je patrné na zvýšení efektivity práce. Konkrétně při zadávání a zpracovávání prvotních dat. Původně tuto práci dělalo 12 zaměstnankyň. Už krátce po nasazení systému jich na stejnou práci stačilo jen šest a dnes po dalším rozvoji a přizpůsobování zvládají v tomto počtu zpracovat dvojnásobný objem dat. Práci ulehčil i generálnímu řediteli, který má nyní k dispozici všechna data potřebná k řízení podniku hned po ruce.

Agroris ví, že úspor a vyšší efektivity nedosáhne bez potřebných dat. Další směr rozvoje systému se tak bude ubírat právě tímto směrem. Společně se zaměříme na kombinaci dat z HELIOS Orange s historickými daty za posledních šest let a informacemi ze všech dalších systémů používaných Agrorisem vč. GPS údajů o pohybu strojů na polích.

Napsat komentář

Loading SWGDPR…

© 2021 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD