zaklad.jpg
15. 5. 2015
heliosadministrator
1363 0

Jak si založit firmu (a nezbláznit se z toho)

Založení firmy je důležitým krokem pro každé podnikání a bohužel často se na něj obzvlášť u startupů zapomíná. Ve všeobecném nadšení je k dispozici spousta zajímavější práce než obíhání úřadů, a tak se často spoléhá na dobré osobní vztahy. Právě vytvoření firmy by přitom mělo být jedním z prvních kroků, který oceníte v případě neúspěchu nebo odchodu zakladatelů. Firmu samozřejmě nemusíte zakládat vždy v ČR a někdy může být výhodné porozhlédnout se jinde. V našem shrnutí se podíváme, ale na proces založení u nás.

Než založíte společnost

Zakládání společností s ručením omezeným se u nás od 1. ledna 2014 řídí Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 90/2012 Sb.. Ten přinesl dvě zásadní změny. První z nich je možnost založit s.r.o. se základním kapitálem 1 Kč. To sice zakládání usnadňuje, ale může to někdy působit neseriózně, a je proto potřeba zvážit, zda později základní vklady nenavýšit. Druhou je zvýšená odpovědnost jednatelů za úpadek firmy. Ve chvíli, kdy by se nestarali o společnost s péčí řádného hospodáře, tak mohou na základě rozhodnutí soudu ručit např. za dluhy společnosti veškerým svým majetkem. Při zakládání se obrňte trpělivostí, protože vás čeká hodně papírování a výdaje za správní poplatky a služby notáře.

Společenská smlouva

Před zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku je potřeba u notáře sepsat Společenskou smlouvu. Ta je poměrně obsáhlá a musí obsahovat:

a) firmu společnosti,

b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,

c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,

d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,

f) výši základního kapitálu

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

K tomu je potřeba ještě při zakládání přidat několik dalších údajů. Ty je ale možné po vzniku společnosti a splacení všech vkladů ze smlouvy vypustit:

a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,

b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,

c) určení správce vkladů a

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Při sepisování smlouvy je potřeba si dát pozor, aby bylo jméno vaší nové firmy unikátní (změna o jedno nebo dvě písmena nemusí vždy stačit).

Složení základního vkladu

Po sepsání smlouvy je potřeba složit základní vklad. Nejjednodušší to je ve chvíli, kdy jsou všechny vklady peněžité. Ty totiž stačí složit na speciální účet, který vám každá banka ráda zřídí. Banka také vystaví potvrzení, že byl vklad splacen. Komplikovanější a nákladnější je postup u nepeněžitých vkladů. Ty totiž vyžadují ocenění znalcem, který si za to samozřejmě nechá zaplatit, a celý proces to zbytečně protáhne. Před zápisem do obchodního rejstříku je potřeba počítat s tím, že musí být splaceno celé vkladové ážio a z každého peněžitého vkladu alespoň jeho 30 %.

Živnostenské oprávnění

Další povinnou zastávkou je Živnostenský úřad, který vám na základě společenské smlouvy vydá živnostenské oprávnění. Zde záleží na tom, v jakém oboru chcete podnikat. U vázaných a koncesních živností budete muset doložit způsobilost k jejich výkonu. To se ale třeba většiny startupů netýká. Výhodou také je, že můžete navštívit jakýkoli Živnostenský úřad a nemusíte kvůli tomu navštěvovat místo vašeho trvalého bydliště.

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis probíhá tak, že podáte k příslušnému krajskému soudu návrh na zápis do obchodního rejstříku. Zde je forma jednotná a vše důležité vám sdělí formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Soud posoudí vaši žádost, a pokud ji schválí, vaši společnost do rejstříku zapíše. Rozhodnout musí do 5 pracovních dní s tím, že rozhodnutí nabyde právní platnosti 15 dní po doručení rozhodnutí všem účastníkům. Žádost samozřejmě může také zamítnout nebo vás vyzvat k doplnění chybějících informací. V návrhu také máte možnost určit datum v blízké nebo vzdálenější budoucnosti, kdy má společnost vzniknout. Může se to hodit obzvlášť, když máte lhůty, které musíte dodržet. Soudy totiž často zapisují informace do rejstříku později, než jim nařizuje zákon. Informace v rejstříku proto nemusí být aktuální, což by následně mohlo vést k problémům.

Jakmile bude vaše společnost založena, je potřeba ji ještě zaregistrovat u finančního úřadu, sociálky a zdravotních pojišťoven.

 

Napsat komentář

Loading SWGDPR…

© 2021 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD