"helone.png
14. 1. 2015
Helios
1819 0

HELIOS One je podnikateľom ušitý na mieru

HELIOS One je najmladším príslušníkom našej rodiny podnikových informačných systémov a je určený malým podnikateľom a účtovníkom. Jeho veľkou výhodou sú dve rôzne používateľské prostredia, priamo prispôsobené potrebám oboch skupín používateľov. V tomto článku sa podrobnejšie pozrieme na prostredie Podnikateľ.

Profil Podnikateľ má s Účtovníkom spoločné položky Fakturácie, Firmy a Úlohy. Okrem nich vidíte aj svoje vlastné, ktoré majú predovšetkým za úlohu vás informovať o finančnej kondícii firmy. Konkrétne ide o položky Očakávané príjmy, Očakávané výdavky, Bilanciu očakávaných platieb, Doklady na spracovanie, Finančné prostriedky a Počet otvorených úloh. V nich nájdete prehľad splatnosti vydaných faktúr vrátane dát ich minulej a budúcej splatnosti, prehľad najväčších dlžníkov a celkovú čiastku, pri ktorej prepadla doba splatnosti. Vo Finančných prostriedkoch potom nájdete kompletný stav vašej pokladne, a to ako v čase, tak v prepočte na rôzne cudzie meny.

V menu Fakturácie je k dispozícii vyhľadávanie a tvorba faktúr, správa produktov a aj rozloženie platieb a príjmov. V časti Firmy nájdete agendu vašich obchodných partnerov. Tým je možné nastaviť i špecifické platobné parametre, ktoré sa automaticky prenesú do faktúr. Táto agenda je napojená na databázy Finančnej správy ČR a Creditcheck. Vďaka tomu môžete kontrolovať kredibilitu vašich partnerov. Úlohy slúžia na zadávanie úloh ostatným používateľom a sledovanie dodržania ich termínov.

Pre najčastejšie používané funkcie nie je nutné zakaždým chodiť do ich menu, ale môžete si ich  pomocou ikony srdiečka pridať do zložky Obľúbené. Vyššie uvedený zoznam dostupných funkcií a dát nie je vyčerpávajúci. Aj ako používateľ s profilom Podnikateľ môžete mať prístup ku všetkým nástrojom a dátam, ako majú používatelia s profilom Účtovník. Všetko je možné si ľahko sprístupniť cez tzv. obojstranný prístup, ktorý zaistí, že vám v HELIOS One nič nezostane skryté.

Napísať komentár

Loading SWGDPR…

© 2021 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD