"pump.jpg
28. 1. 2015
Jaroslav Kříženecký
2911 0

HELIOS Orange pre čerpacie agregáty

RENETRA s.r.o. v Hraniciach na Morave bola založená v roku 1999 ako výlučne česká spoločnosť zameriavajúca sa na návrhy, výrobu a dodávky priemyslových čerpacích agregátov. Vedľa toho poskytuje služby v oblasti diagnostiky, optimalizácie a servisu čerpacej techniky. 

Produkcia firmy RENETRA mieri predovšetkým do chemického a petrochemického priemyslu, tiež napríklad pre chladiace okruhy v energetike. Zákazníkov tvoria z 50 percent domáci odberatelia a z 50 percent zah­raniční. Pritom ale často býva priamym zákazníkom česká firma, ale len ako subdodávateľ koncového používateľa v zahraničí. RENETRA sa výrazne zameriava na trhy v Rusku, Poľsku, na Blízkom a Strednom východe. Ročný obrat firmy, ktorá zamestnáva 25 pracovníkov, činí úctyhodných 100 miliónov Kč.

Všetko ukazovalo na HELIOS

Pred nasadením systému HELIOS Orange sa vo firme RENETRA používala nižšia verzia toho istého systému, ktorá zaisťovala len účtovníctvo. „Časom sa ukázalo ako nevyhnutné pomocou ERP spravovať aj celý náš systém dopytu, ponúk a zakázok,“ vysvetľuje Luděk Kadák, predstaviteľ firmy RENETRA pre kvalitu a dokumentáciu. „Vedenie spoločnosti vykonalo prieskum možností na trhu. Po prezentácii kompletného informačného systému HELIOS Orange bol zvolený práve tento systém.

„Dôležitým faktorom pri rozhodovaní bola ľahká možnosť prechodu z pôvodného systému i dobré skúsenosti z veľkého množstva jeho inštalácií v celé ČR. Svoju úlohu zohrala aj priaznivá cena a možnosť jednoduchého rozširovania systému pomocou ďalších modulov,“ konštatuje konateľ firmy RENETRA Libor Ponížil.

Koncom roku 2010 bola podpísaná zmluva a k 1. februáru 2012 bol systém spustený do prevádzky. Spočiatku informačný systém fungoval len pre oblasť dopytu, ponúk a zákaziek, neskôr sa pridalo i firemné účtovníctvo. „Hlavnou požiadavkou bolo centralizovať všetky časti obchodného prípadu,“ vysvetľuje Aleš Vintrlík, projektový manažér zákazky. „To sa nám podarilo docieliť nasadením modulu Firemné aktivity.

Implementácia

„Z predchádzajúceho informačného systému sa do nového preniesla databáza zákazníkov, ktorá bola upravená a prečistená. Do účtovníctva boli vložené počiatočné stavy kont, saldokont a účtov, ostatné sa v novom systéme rozbehlo „od nuly“. Údaje o skladoch sa zaniesli do systému po prevedenej fyzickej inventúre,“ popisuje priebeh implementácie Luděk Kadák.

Prínosy nasadenia informačného systému   

Luděk Kadák vymenúva pozitíva, ktoré prinieslo zavedenie nového informačného systému, v niekoľkých rovinách: „Prehľadnosť informácií daná informačným systémom núti ľudí v určitých fázach pracovať zhodným spôsobom. Koncept práce sa teda zjednotil. S tým súvisí ľahká dohľadateľnosť informácií aj procesov. Elektronické schvaľovanie došlých faktúr prinieslo úsporu času a zjednodušilo ich spracovávanie, ale predovšetkým eliminovalo ľudský faktor. S úspechom sa využíva súčasť systému nazvaná dokument management, ktorá je určenápre systematickú prácu s dokumentami.“

Výhodou je i možnosť práce s informačným systémom na diaľku cez internet. Najčastejšie takto získavajú informácie pracovníci firmy na služobných cestách. „Pre vedenie je nesmierne cenné množstvo aktuálnych a presných informácií,“ zdôrazňuje ďalší z konateľov firmy Jiří Macenauer. „Môžeme sledovať procesy, vytvárať si potrebné štatistiky alebo výbery dát. To je prínosné obzvlášť v obchodnej oblasti, kde ľahko získavame dáta o jednotlivých obchodníkoch, regiónoch, časových obdobiach a podobne. To sme predtým k dispozícii nemali. Z toho plynú významné pozitíva pre spresnenie plánovania i hodnotenia našej činnosti.“

Napísať komentár

Loading SWGDPR…

© 2021 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD