1kordarna-1.png
7. 1. 2015
Helios
807 0

KORDÁRNA Plus si pre ďalší rozvoj textilnej výroby vybrala HELIOS Green

KORDÁRNA Plus je popredný európsky producent menčestrových tkanín, bez ktorých sa nezaobídu nielen veľkí výrobcovia pneumatík, ale ani ďalší zákazníci v gu­márenskom, strojárskom a ťažobnom priemysle na trhoch v Európe, Ázii, Južnej Amerike a v Afrike.

Podnikanie a požiadavky zákazníkov sú v takomto rozsahu dosť rozdielne a systém, ktorý KORDÁRNA Plus vyvíjala vlastnými silami, prestal stačiť. Produkty v ňom boli evidované duplicitne s rôznou mierou podrobnosti a pevne danou cenou. S objednávkami ani produktami nebolo možné pružne pracovať, čo pri ich spájaní a úpravách viedlo k tomu, že bolo náročné čo i len určiť skutočné náklady na zákazku.

Pred nami tak stála úloha pripraviť niektorý z našich informačných systémov tak, aby poskytol očakávanú variabilnú definíciu textilného výrobku, ktorá je používateľsky ľahko ovládateľná a pružne rozvíjaná podľa prianí zákazníkov. Pri realizácii dodávok potom mal mať presnú znalosť skutočných výrobných nákladov a pomáhať vyhodnocovať ziskovosť produkcie.

Ako ideálny sa na túto úlohu ukázal byť HELIOS Green. Ten sme dodali nielen v jeho základných moduloch:

 • Komplexná príprava výroby a kalkulácie
 • Plánovanie výroby a interaktívna tvorba výrobných príkazov
 • Podpora predaja a nákupu a komplexný zákaznícky servis
 • Riadenie výroby a logistiky v reálnom čase – nástroje riadenia a zberu dát
 • Podpora kontroly kvality (nákupu, predaje a všetkých výrobných stupňov)
 • Ekonomika výroby a výrobný controlling

…ale i s nadstavbovými riešeniami pre špecifickú oblasť textilnej výroby:

 • Zákaznícke a výrobné varianty a výpočtové nástroje parametrov
 • Kalkulácie a finančné modelovanie, prepojené s controllingom
 • Emulátory textilnej výroby na mieru pre všetky výrobné stupne, spojené s váhou, tlačiarňou a výrobnými riadiacimi a logistickými systémami
 • Výrobný a logistický systém riadenia a skladovania textilnej výroby

HELIOS Green v KORDÁRNI Plus beží od januára 2013 a za dva roky svojej prevádzky sa mu podarilo splniť zadané ciele, ku ktorým pridal ešte niekoľko ďalších výhod:

 • Zrýchlenie a spresnenie reakcie na individuálne potreby zákazníka
 • Odhalenie nedostatkov z predchádzajúcich historických nastavení noriem a parametrov
 • Výrazné uľahčenie práce v integrovaných dokumentoch AZS a DCZ v systéme vývozu do troch krajín, priemerne 30 minút úspory času na každý vystavovaný expedičný dokument a celkovo sa tak výrazne zrýchlila expedícia
 • Dohľadateľnosť a doložiteľnosť všetkých aktivít a zmien na manipulačnej jednotke pre materiál, polotovar i finálny výrobok
 • Všetkým dostupný požadovaný detail – možnosť preklikať sa do ľubovolnej podrobnosti podľa potreby bez nutnej podpory IT oddelení
 • Integrácia používateľov v jednom systéme – maximálne eliminovaná práca s údajmi mimo systém. Vzájomná pozitívna „závislosť“, ale i kontrola a efektívne prepojenie činností
 • Samostatnosť a nezávislosť pracovníkov pri práci so systémom HELIOS Green
 • Vysoká parametrickosť celého riešenia – definícia výrobku, kmeňovej karty, zákazníckeho čísla a procesov výroby
 • Variabilnosť v príprave výroby i v plánovaní výroby, výber vhodného      variantu vo výrobe
 • Podpora TPV – definícia vlastných technických parametrov – atribútov výrobku, možnosť definovať používateľsky vlastné vzorce pre technologické výpočty

 

Napísať komentár

Loading SWGDPR…

© 2020 Asseco Solutions
Developed by SHERWOOD